Gwarancja i zwroty

Gwarancja na maszyny do szycia

Gwarancją jest objęta głowica maszyny wraz z zespołem napędowym.

Gwarancją nie są objęte części maszyny zużywające się w sposób naturalny w trakcie eksploatacji takie jak: chwytacze, płytki ściegowe, transportery, stopki, sprężynki, okładziny sprzęgieł, szpulki, elementy grzejne ,grzałki, cewki, żarówki oraz noże tnące i obcinania nici.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych, przeciążeniowych, niewłaściwej eksploatacji, sprzecznej z instrukcją obsługi i przeznaczeniem maszyny.

Firma zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wadliwych części i usunięcia wad uniemożliwiających pracę maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem technologicznym które są wynikiem wad materiałowych lub wadliwego wykonania w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki lub dostarczenia maszyny do punktu serwisowego.

Okres naprawy może być przedłużony o czas sprowadzenia importowanej części która wymaga wymiany, a nie ma jej na magazynie w Polsce.

Maszyna musi być właściwie konserwowana oraz muszą być stosowane właściwe igły i nici do szycia materiałów według przeznaczenia maszyny. Nie podlegają gwarancji regulacje maszyny związane ze zmianą nici i szytych materiałów.

W okresie gwarancyjnym wykluczone jest odstąpienie od kontraktu lub zmniejszenie cen zakupu z wyjątkiem przypadku kiedy firma w wyniku okoliczności zawinionych przez siebie nie dostarczy i nie usunie wad podlegających gwarancji.

Okres gwarancji przedłuża się o czas w jakim towar nie mógł być używany z powodu opóźnionej dostawy lub naprawy.

Wykluczone są żądania imiennych odszkodowań za ewentualne okaleczenia osób i pozostałych pośrednich strat.

Gwarancja obejmuje dwanaście miesięcy od daty zakupu.

Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.

 

Zwrot pieniędzy


W naszym sklepie niczym Państwo nie ryzykują. Jeśli wybiorą Państwo nieodpowiedni produkt, można go zwrócić bez podania przyczyny do 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Produkt musi być nienaruszony, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. Pieniądze zwrócimy przelewem bankowym w ciągu 5 dni roboczych.